Diretoria Executiva

Administração 2019/2020
“Unidos Pela Ordem”

Daniel Zamboni Sartor Filho

Mestre Conselheiro Estadual Adjunto

Vilhena

 (xx) xxxxx-xxxx

Pedro Augusto Camargo

Grande Secretário Estadual Adjunto

Ariquemes

 (xx) xxxxx-xxxx

João Gabriel de Souza Endringer

Mestre Conselheiro Estadual

Ouro Preto do Oeste

 (xx) xxxxx-xxxx

Esthevan Lima Almeida

Secretário Geral

Porto Velho

 (xx) xxxxx-xxxx

Diego Ramos Silva

Grande Tesoureiro Estadual

Ji-Paraná

 (xx) xxxxx-xxxx

Ulysses Sbsczk Azis Pereira

GME

Ouro Preto do Oeste

 (xx) xxxxx-xxxx